Erikoisosaamista johdon ja taloushallinnon tueksi

Avustamme liiketoiminnan kehittämisen suunnittelussa sekä tuemme henkilöstöresursseja koutsauksella ja voimaantumis- valmennuksilla. Kohderyhmänämme on erityisesti pienyritysten johto ja taloushallinnon henkilöstö.